5 spółek znaczącej deweloperskiej grupy kapitałowej w stałej obsłudze prawnej Kancelarii

03.12.2012 / Z życia Kancelarii

Kancelaria objęła stałą obsługą prawną 5 spółek (z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych, komandytowo-akcyjnych) znaczącej deweloperskiej grupy kapitałowej. Grupa zajmuje się wielofunkcyjną działalnością inwestycyjną, tworzeniem nowych obiektów mieszkaniowych, usługowych, biurowych i hotelowych. Specjalizuje się w tworzeniu centrów handlowo-rozrywkowych, kierując się nowoczesnością i mając za cel tworzenie niepowtarzalnych miejsc z charakterem i stylem oraz ambicję spełniania najbardziej wymagających oczekiwań klientów, zarówno pod względem estetycznym jak i jakościowym.

Spółki są właścicielami i zarządzającymi dużych obiektów handlowych m. in. w Lubinie i Kielcach. W fazie projektowej i realizacyjnej są dodatkowe obiekty m. in. w Lesznie i Olsztynie. Łączna powierzchnia zabudowy istniejących i projektowanych galerii opiewa na kilkaset tysięcy metrów kwadratowych.

Obsługa prawna będzie miała charakter kompleksowy, począwszy od bieżących spraw korporacyjnych, poprzez sprawy wynikające w toku zarządzania obiektami handlowymi (w tym postępowania procesowe) a skończywszy na sprawach związanych z realizacją nowych projektów. Nie bez znaczenia pozostają doświadczenia Kancelarii przy obsłudze projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, w tym realizowanych na styku sektora publicznego i prywatnego.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu