Awans Kancelarii w rankingu „Rz”

17.04.2014 / Z życia Kancelarii

Według rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 17.04.2014 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. znajduje się na 9. miejscu wśród największych wielkopolskich kancelarii.

W rankingu ogólnopolskim (według liczby adwokatów i radców prawnych), Kancelaria awansowała aż o 20 pozycji.

Rankingowy awans w stosunku do roku ubiegłego (i lat poprzednich) świadczy o systematycznym rozwoju naszej kancelarii, któremu nie stoją na przeszkodzie światowe zawirowania gospodarcze.

Oczywiście rozwój Kancelarii nie byłby możliwy bez naszych klientów. Jak co roku, ciesząc się z sukcesu, jednocześnie kierujemy na ręce wszystkich Państwa wyrazy podziękowania za zaufanie i współpracę, dzięki którym możemy się rozwijać, tak aby stale podnosić standard, jakość i kompleksowość usług świadczonych na Państwa rzecz.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy kancelarii

 

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu