Doradztwo w procesie sprzedaży akcji spółki budownictwa drogowego

04.09.2014 / Z życia Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. doradzała w procesie sprzedaży akcji jednego z wielkopolskich przedsiębiorstw budownictwa drogowego. W toku transakcji jeden z akcjonariuszy odkupił od drugiego 16% pakiet akcji, tak aby doszło do wyrównania przysługującej im siły głosów w spółce (obecnie 50%-50%).

Kancelaria doradzała w całym procesie transakcyjnym, opracowała komplet niezbędnej dokumentacji, począwszy od nowych odcinków zbiorowych akcji, poprzez umowę sprzedaży akcji i towarzyszące jej porozumienia akcjonariuszy a skończywszy na zmianach statutu i ich rejestracji w KRS.

Do umów wprowadzono specjalne mechanizmy pozwalające na pozasądowe rozejście się akcjonariuszy na wypadek ewentualnego wystąpienia pomiędzy nimi konfliktu i pata organizacyjnego w spółce (możliwego w świetle nowej struktury akcjonariatu spółki – 50%-50%).

Transakcję obsługiwał r. pr. Jędrzej Jerzmanowski wraz z zespołem prawników Kancelarii.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu