Kancelaria obejmuje stałą obsługą 2 duże wielogminne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

14.06.2012 / Z życia Kancelarii

W czerwcu 2012 r. Kancelaria zawarła umowy stałej obsługi prawnej z dwoma dużymi, wielogminnymi przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi z województw: dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, tj. Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Wodociągami Zachodniopomorskimi sp. z o.o.

WPWiK, którego 100% udziałów należy do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi na terenie 11 gmin w 3 powiatach. Wodociągi Zachodniopomorskie świadczą usługi na terenie 28 gmin w 9 powiatach.

 

 

 

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu