Kancelaria partnerem XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

30.09.2015 / Z życia Kancelarii

W dniach 1-2.10.2015 r. w Katowicach odbędzie się XIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Jak czytamy na stronach internetowych poświęconych Forum:

Aktualność i podsumowanie 25 lat polskiej samorządności, ale przede wszystkim otwarcie na tematykę nastawioną na przyszłość i wyzwania stojące przed samorządami, nowe trendy, nowe kierunki myślenia o finansach samorządowych i inwestycjach – to mocne punkty programu Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie, które dotychczas odbywało się w Warszawie. Katowice w tym roku po raz pierwszy będą miastem gospodarzem Forum. Koncepcja przeniesienia Forum do Katowic pojawiła się w zeszłym roku, a dzięki ukończeniu najbardziej nowoczesnego w Polsce Międzynarodowego Centrum Kongresowego stało się to możliwe.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów od lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Nowe miejsce i tradycja spotkania będą stanowiły idealne połączenie dla tematów i hasła przewodniego trzynastej edycji Forum (1-2 października 2015 r.) kolejne 25 lat: strategie, wyzwania, innowacje.

Program obejmie ponad 50 paneli i debat, na który składać się będązie 9 ścieżek tematycznych, podzielonych na bloki programowe dotyczące m.in. finansów samorządowych, funduszy europejskich, atrakcyjności inwestycyjnej, innowacji i miasta przyszłości, spółek komunalnych, odnawialnych źródeł energii i odpadów komunalnych, polityki senioralnej i społecznej, ochrony zdrowia, finansów oświatowych i edukacji. Program tworzyć będą panele, debaty i prezentacje i wykłady.

Jednym z partnerów Forum jest Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Przedstawiciel Kancelarii – mec. Zygmunt Jerzmanowski, jako jeden z prelegentów, weźmie udział w panelu poświęconym „udziałowi spółek komunalnych w budowaniu majątku miast” i wygłosi wykład pt. „Prywatyzacja spółek komunalnych – problem z głowy czy też utrata kontroli nad strategicznymi firmami”.

Z tematyką całego panelu można się zapoznać -> tutaj.

Do zobaczenia w Katowicach!

 

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu