Kancelaria w pierwszej 10. w rankingu największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce

14.05.2015 / Z życia Kancelarii

Według rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 14.05.2015 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. utrzymała wysokie, 9. miejsce w gronie największych wielkopolskich kancelarii. 

Systematycznie się rozwijając, cały czas powiększamy zespół naszych prawników. Aktualnie grono naszych radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa liczy już 22 osoby, na co dzień wspierające naszych klientów we wszystkich bieżących sprawach.

Oczywiście nie moglibyśmy się rozwijać bez Państwa – naszych klientów. Jak co roku, ciesząc się z sukcesu, kierujemy na ręce wszystkich naszych kontrahentów wyrazy podziękowania za zaufanie i współpracę, dzięki którym możemy się rozwijać, stale podnosząc standard, jakość i kompleksowość świadczonych usług.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy Kancelarii

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu