Kancelaria współorganizatorem konferencji pn. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”

07.10.2016 / Z życia Kancelarii

W dniach 29-30.09.2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pn. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”. Obrady połączone zostały z jubileuszem 45 – lecia pracy zawodowej Pani prof. dr hab. Bożeny Popowskiej oraz zbliżającymi się 90 – tymi urodzinami Pani prof. dr hab. Teresy Rabskiej – jednej z twórców reformy samorządu terytorialnego oraz zasłużonej obywatelki Miasta Poznania.

Jednym ze współorganizatorów konferencji była nasza kancelaria. Także jeden z referatów (pt. „Kontrola uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków”) wygłosił przedstawiciel naszej kancelarii – mec. Łukasz Ciszewski. 

Więcej ->tutaj.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu