Kancelaria zajmuje kolejne piętro

03.08.2015 / Z życia Kancelarii

Dynamiczny rozwój naszej kancelarii pociąga za sobą wzrost potrzeb lokalowych. Po dwóch latach bardzo skomplikowanej inwestycji (pogłębienie i adaptacja na cele biurowe najniższej kondygnacji w zabytkowej jeżyckiej willi, którą zajmujemy), udało nam się oddać do użytku dodatkowe pomieszczenia o powierzchni 125 m kw. Kancelaria zajmuje obecnie blisko 500 m kw. na czterech piętrach budynku.

Oto kilka zdjęć prezentujących wygląd naszych nowych powierzchni biurowych w dniu rozpoczęcia prac modernizacyjnych i w dniu ich otwarcia:

 

          

          

          

                              

          

 

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu