Kolejne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w stałej obsłudze prawnej Kancelarii

01.07.2013 / Z życia Kancelarii

W ostatnim czasie do grona kilkudziesięciu podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków będących naszymi stałymi klientami dołączyły 3 kolejne spółki. Kancelaria będzie świadczyć na ich rzecz usługi kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich sferach związanych z ich działalnością.

Dwie spółki mają siedziby w Województwie Dolnośląskim a jedna w Wielkopolskim. Świadczą usługi na terenie gmin zamieszkałych przez ponad 100.000 mieszkańców.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu