Książka „ABC Zarządzania Mieniem Komunalnym”

10.11.2006 / Z życia Kancelarii

Gazeta Samorządu i Administracji wydała książkę pt. „ABC Zarządzania Mieniem Komunalnym” autorstwa prawników kancelarii – Zygmunta Jerzmanowskiego i Łukasza Ciszewskiego. Książka do pobrania tutaj:

ABC Zarządzania Mieniem Komunalnym

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu