Lider branży językowej w stałej obsłudze prawnej Kancelarii

09.12.2008 / Z życia Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. objęła stałą obsługą prawną w pełnym zakresie spółkę z o.o. świadczącą na terenie całej Polski usługi w branży językowej – lidera rynku profesjonalnych tłumaczeń oraz kursów językowych.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu