Międzynarodowy Kongres Envicon Water

17.05.2017 / Z życia Kancelarii

W dniach 16-17.05.2017 r., podczas XXV Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji organizowanych w Bydgoszczy odbył się II Międzynarodowy Kongres ENVICON Water.

W panelu dyskusyjnym pt. „Branża wod.-kan. w nowych realiach prawnych” wystąpił wspólnik Kancelarii – mec. Łukasz Ciszewski.

Więcej informacji o Kongresie można przeczytać ->tutaj.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu