Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

04.03.2012 / Z życia Kancelarii

Sukcesem naszych prawników zakończyły się IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, które odbyły się na stokach Jaworzyny Krynickiej w dniach 1-4.03.2012 r.

Zygmunt Jerzmanowski zajął trzecie miejsce w kategorii radców prawnych powyżej 55 roku życia, a Jędrzej Jerzmanowski zajął czwarte miejsce w kategorii radców prawnych i aplikantów do 35 roku życia.

Dodatkowo, w rozgrywanej pierwszy raz w ramach mistrzostw kategorii snowboard, Jędrzej Jerzmanowski zwyciężył w kategorii Open.

Materiał filmowy tutaj: http://www.e-kirp.pl/TV-Info-KIRP/KIRP/Mistrzostwa-narciarskie-w-Krynicy

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu