Nowy wspólnik w Kancelarii

07.06.2013 / Z życia Kancelarii

Z dniem 7.06.2013 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował zmianę umowy spółki Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., na mocy której skład wspólniczy Spółki został poszerzony o jej wieloletniego współpracownika – Pana mec. Łukasza Ciszewskiego.

Pan mec. Łukasz Ciszewski, jako Dyrektor d/s Prawnych Kancelarii odpowiada za całościowy nadzór merytoryczny nad świadczonymi przez Kancelarię usługami prawnymi. Ponadto koordynuje pracę zespołów zajmujących się obsługą klientów z sektora samorządowego (w tym m. in. wodociągowo-kanalizacyjnego) oraz odpowiada za relacje z klientami. Obsługuje także osobiście szereg kluczowych dla Kancelarii klientów i projektów.

Rozszerzenie składu wspólniczego Kancelarii jest wyrazem jej dynamicznego rozwoju, który odzwierciedlają rankingi prawnicze. Rozszerzamy spektrum działania aby jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych aktualnych i przyszłych klientów.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu