Oferta sprzedaży udziałów spółki działającej w branży językowej

06.10.2010 / Z życia Kancelarii

Nasza partnerska firma – Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. reprezentuje udziałowców jednego z wiodących polskich przedsiębiorstw branży językowej, zamierzających zbyć całość lub część posiadanych przez siebie udziałów.

Spółka funkcjonuje na rynku kompleksowych usług językowych, obejmujących przede wszystkim szkolenia w zakresie języków obcych oraz tłumaczenia. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, Spółka uzyskała pozycję jednego z ogólnopolskich liderów tej branży. Dysponując specjalistyczną wiedzą z zakresu kursów językowych oraz tłumaczeń, a także wykorzystując w szerokim zakresie nowoczesne technologie, Spółka jest w stanie oferować usługi najwyższej jakości, pozostając przy tym bardzo konkurencyjną pod względem terminowości i cen świadczonych usług.

Struktura organizacyjna podmiotu jest zorganizowana w sposób nowoczesny, opierając się na niewielkim zespole stałych pracowników i dużej grupie partnerów (lektorów, tłumaczy, dostawców, wykonawców i podwykonawców). Służy temu sieć kontaktów i relacji budowanych i rozwijanych przez lata wraz ze wzrostem pozycji konkurencyjnej na rynku usług językowych. Całością działalności szkoleniowo-tłumaczeniowej zarządza stały zespół kierowników projektów.

Dzięki tego rodzaju organizacji, Spółka z jednej strony ponosi niskie koszty stałe (co pozwala na ograniczenie ryzyka gospodarczego w czasach spowolnienia gospodarczego), a z drugiej strony jest w stanie realizować nawet największe projekty w wymaganych przez zamawiających terminach. Spółka skutecznie pozyskuje duże i długoterminowe zamówienia publiczne, a także zapewnia profesjonalną stałą obsługę setkom wymagających klientów korporacyjnych, powiązanych z nią umowami o stałą współpracę.

Jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwo jest potwierdzona certyfikatami zgodności z normami ISO. Spółka jest członkiem prestiżowych międzynarodowych stowarzyszeń a także laureatem wielu prestiżowych konkursów, wyróżnionym w licznych rankingach.

Spółka jest w stanie generować przychody na poziomie przekraczającym 6 mln PLN rocznie, przy zyskowności netto oscylującej wokół 15%. Skala jej obrotów systematycznie wzrasta, osiągając obecnie, w stosunku do 2005 r. dynamikę na poziomie ponad 300%. W tym samym okresie Spółka wygenerowała ponad 6 mln PLN zysku netto, co daje kwotę ponad 1 mln PLN rocznie.

Udziałowcy Spółki są zainteresowani przede wszystkim zbyciem na rzecz inwestora 100% swoich udziałów. W rachubę wchodzi jednak także zbycie mniejszego pakietu udziałów – w zależności od zaproponowanych przez potencjalnego inwestora warunków transakcji.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat zbywanego podmiotu, prosimy o kontakt emailowy pod adresem kancelaria@businessexpert.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo telefoniczny pod numerem telefonu 61 852 12 78.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu