Ogólnopolskie szkolenia z zakresu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami z udziałem naszych prawników

16.12.2012 / Z życia Kancelarii

Prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. zostali zaangażowani do udziału w projekcie pn. „Ogólnopolski program szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami”, realizowanego przez MUNICIPIUM S.A. i współfinansowanego ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.rewolucjawsmieciach.pl).

Do zadań prawników Kancelarii należy: przygotowanie wybranych materiałów szkoleniowych, udział w przeszkoleniu przyszłych trenerów prowadzących szkolenia regionalne, przeprowadzenie wybranych szkoleń regionalnych (w tym kursów e-learningowych). 

Szkolenie dla przyszłych trenerów zostało przeprowadzone w dniach 15-16 grudnia 2012 r. Szkolącym z ramienia Kancelarii był mec. Łukasz Ciszewski.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu