Puchary w Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

11.03.2015 / Z życia Kancelarii

W dniach 06-08.03.2015 na stokach Jaworzyny Krynickiej odbyły się XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. W imprezie wzięła udział rekordowa liczba ponad 200 uczestników.

Jak co roku, nasi prawnicy uplasowali się na wysokich miejscach. Zygmunt Jerzmanowski (jeden z nielicznych uczestników, którzy startowali we wszystkich 12 edycjach Mistrzostw) zajął czwarte miejsce w narciarskiej kategorii radców prawnych powyżej 55 roku życia (plasując się o oczko wyżej niż rok wcześniej), Katarzyna Jerzmanowska – adwokat, startująca w kategorii Gości – zajęła pierwsze miejsce wśród kobiet, a Jędrzej Jerzmanowski zwyciężył w snowboardowej kategorii Open (zdobywając tym samym swój dziewiąty złoty medal mistrzostw – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 w narciarstwie oraz 2012, 2013, 2014 i 2015 w snowboardzie), zajmując ponadto piąte miejsce w narciarskiej kategorii radców prawnych do 35 roku życia.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu