Ranking „Rz” – Kancelaria w gronie 10 największych wielkopolskich kancelarii

18.04.2013 / Z życia Kancelarii

Według rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 18.04.2013 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. znalazła się w gronie dziesięciu największych wielkopolskich kancelarii.

Ten wynik oznacza awans w stosunku do roku ubiegłego i świadczy o systematycznym rozwoju naszej kancelarii, któremu nie stoi na przeszkodzie światowy kryzys gospodarczy.

Rozwój Kancelarii nie byłby możliwy bez naszych klientów. Ciesząc się z sukcesu, jednocześnie kierujemy na ręce wszystkich Państwa wyrazy podziękowania za zaufanie i współpracę, dzięki którym możemy się rozwijać, tak aby stale podnosić standard, jakość i kompleksowość świadczonych na Państwa rzecz usług.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy kancelarii

 

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu