Ranking „Rz” – Kancelaria w gronie 6 największych kancelarii w Wielkopolsce

21.04.2017 / Z życia Kancelarii

Według prestiżowego rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 21.04.2017 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., z zespołem 19 prawników, w tym 11 prawników z pełnymi uprawnieniami (radców prawnych i adwokatów), awansowała na 6. miejsce w gronie największych wielkopolskich kancelarii.

Nasz sukces nie byłby możliwy bez Państwa – naszych Klientów oraz bez całego zespołu naszych pracowników i współpracowników codziennie pracujących na sukces naszych klientów. Dziękując za zaufanie i współpracę, zobowiązujemy się ciągle dbać o podnoszenie standardów naszych usług.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy Kancelarii

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu