Rejestracja połączenia dwóch jarocińskich spółek branży budowlanej

30.06.2010 / Z życia Kancelarii

Ze skutkiem na dzień 30.06.2010 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował połączenie dwóch jarocińskich spółek działających w branży budowlanej, tj:

 • Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD S.A. i
 • Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego KANBUD sp. z o.o.

Tym samym, zakończył się trwający ponad rok okres konsolidacji spółek. W jego pierwszej fazie PUH KANBUD sp. z o.o. dokonała przejęcia większej od siebie spółki PRD DROBUD S.A. poprzez skupienie 100% jej akcji. W drugiej z kolei fazie doszło do fuzji obu spółek.

To ważna dla obu podmiotów konsolidacja, która pozwoli im na znaczne wzmocnienie pozycji rynkowej na terenie Jarocina i sąsiednich powiatów. Dotychczas PRD DROBUD S.A. zajmowała się przede wszystkim budownictwem drogowym i infrastrukturą naziemną, natomiast PUH KANBUD sp. z o.o. infrastrukturą podziemną. Skonsolidowany podmiot będzie w stanie świadczyć kompleksowe usługi dotyczące zarówno infrastruktury podziemnej, jak i naziemnej.

Połączenie miało charakter nietypowy. Nastąpiło ono przez przejęcie, na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 K.s.h., przy czym miało charakter przejęcia odwrotnego, tj. takiego, w którym spółką przejmującą spółkę dominującą była jej stuprocentowa spółka zależna. Była to jedna z pierwszych tego typu fuzji rejestrowanych w poznańskim sądzie.

Doradcą łączących się spółek, koordynującym całość procesu konsolidacji były partnerskie firmy: Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. (odpowiadająca za przejęcie PRD DROBUD S.A. przez PUH KANBUD sp. z o.o.) oraz Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k., odpowiadająca za kompleksową obsługę procedury połączeniowej (począwszy od wypracowania najkorzystniejszej pod kątem prawnym i podatkowym procedury konsolidacyjnej, poprzez przygotowanie planu połączenia spółek wraz z załącznikami i reszty niezbędnej dokumentacji oraz obsługę fazy właścicielskiej połączenia, a skończywszy na reprezentacji sądowej na etapie rejestrowym). Rachunkową obsługę procesu połączeniowego przeprowadzono przy wsparciu wiodącej, poznańskiej firmy audytorskiej. Wszystkie aspekty prawne procedury były realizowane przy udziale naszych prawników.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu