Rejestracja połączenia poznańskich TBS-ów

30.06.2009 / Z życia Kancelarii

Ze skutkiem na dzień 30.06.2009 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował połączenie trzech poznańskich towarzystw budownictwa społecznego, tj.:

 • Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” sp. z o.o.,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wielkopolska” sp. z o.o.

Tym samym, zakończył się blisko roczny okres konsolidacji spółek, którego spodziewane korzyści ekonomiczne dla Miasta Poznań mają opiewać na kwotę ok. 1 mln zł rocznie.

Połączenie nastąpiło przez przejęcie, na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 K.s.h. W ramach jednej procedury połączeniowej PTBS sp. z o.o. przejął TBS „Nasz Dom” sp. z o.o. i TBS „Wielkopolska sp. z o.o. W fazie rejestrowej Sąd nie dopatrzył się żadnych braków formalnych.

Łączna wartość sum bilansowych łączących się spółek, według stanu na dzień sporządzenia planu połączenia, wynosiła ok. 550.000.000,00 zł. 

Doradcą TBS-ów, obsługującym od strony prawnej całość wdrożeniową procesu połączenia spółek (począwszy od przygotowania planu połączenia spółek wraz z załącznikami i reszty niezbędnej dokumentacji, poprzez przygotowanie i obsługę fazy właścicielskiej połączenia, a skończywszy na reprezentacji sądowej na etapie rejestrowym) była nasza kancelaria.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu