Reprezentacja spółek farmaceutycznych w procesach prawnopracowniczych

30.09.2008 / Z życia Kancelarii

Kancelaria zawarła umowy stałej obsługi prawnej w zakresie sporów sądowych ze spółkami z grupy kapitałowej wiodącej, międzynarodowej firmy farmaceutycznej.

W zakresie zadań Kancelarii będzie się mieściła reprezentacja spółek przed sądami i w sporach pozasądowych. Reprezentacja będzie obejmowała przede wszystkim procesy prawnopracownicze.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu