Troje nowych radców prawnych w Kancelarii

20.07.2015 / Z życia Kancelarii

Grono radców prawnych Kancelarii powiększyło się o kolejne osoby. Egzamin radcowski z pozytywnym wynikiem złożyło troje naszych aplikantów: p. Aleksandra Misiun, p. Mikołaj Jabłoński i p. Michał Kościelak.

W sobotę 18.07.2015 r. odbyło się uroczyste ślubowanie na radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Nowym radcom prawnym serdecznie gratulujemy!

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu