Udział w projekcie doradczym dot. PPP w zakresie budowy wielolokalowego budynku mieszkalnego

02.08.2012 / Z życia Kancelarii

Nasza partnerska firma: Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. będzie doradzała wielkopolskiej gminie przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji wielolokalowego budynku mieszkalnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W kwestiach prawnych związanych z projektem, nasi prawnicy będą służyli spółce Business Expert merytorycznym wsparciem.

To jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu