W przygotowaniu książka „Problemy Gospodarki i Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych”

14.04.2005 / Z życia Kancelarii

W przygotowaniu wydanie książki dla gmin i przedsiębiorstw komunalnych pt: „Problemy Gospodarki i Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych” przedstawiającej aktualne problemy prawno-organizacyjne tej sfery, a w tym problemy wynikające z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, problemy przekształceń i form organizacyjnych przedsiębiorstw wodociągowych, oraz problemy związane z ochroną konkurencji i konsumenta.

Będzie to praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Jerzmanowskiego, a w zespole autorów znajdą się znani i cenieni eksperci gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, tacy jak: Paweł Chudziński, Łukasz Ciszewski, Kazimierz Łątkowski, Mirosław Krzyszczak, Tymoteusz Płonka oraz Ryszard Szambelańczyk.

Roboczy termin ukazania się książki to 31 maja 2005.

Książka w cenie 60,00 zł. Zamówienia należy nadsyłać faxem lub pocztą, z jednoczesną wpłatą należności na konto: 94 1090 1362 0000 0000 6301 9149.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu