Wydanie książki „Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006”

08.06.2006 / Z życia Kancelarii

Wydawnictwo Business Expert wydało kolejną książkę autorstwa naszych prawników, pt. „Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006”. Książka prezentuje stan prawny zamówień publicznych po szerokiej nowelizacji z 2006 r. Przedstawia całokształt spraw proceduralnych, trybów i zasad udzielania zamówień publicznych, a ponadto uwzględnia w dużym stopniu specyfikę działalności komunalnej. Jest w niej szczegółowo omówiony zakres stosowania ustawy w gospodarce samorządowej oraz zamówienia sektorowe.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu