Wykład mec. Łukasza Ciszewskiego na II Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej – Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

27.04.2016 / Z życia Kancelarii

W dniach 20-25.05.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Hematologia Kliniczna i Doświadczalna”, w trakcie której, w piątkowym panelu poświęconym Polskiemu Konsorcjum Szpiczakowemu, mec. Łukasz Ciszewski wygłosi wykład pt. „Uwarunkowania prawne niekomercyjnego badania klinicznego w świetle przepisów ustawy „Prawo farmaceutyczne”. Studium przypadku”.

Więcej -> tutaj:

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu