Zmiany wizerunkowe w Kancelarii

01.11.2012 / Z życia Kancelarii

Z dniem 1.11.2012 r. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. zmieniła logotyp oraz opublikowała nową odsłonę stron internetowych. To już piąta zmiana szaty graficznej i układu stron internetowych w historii firmy.

Logotyp Kancelarii uległ istotnej zmianie uzyskując dzięki swej prostocie większą czytelność. Pozostawiono w nim charakterystyczny dla kancelarii znaczek paragrafu z dolarem, który zakorzenił się już w świadomości grona naszych stałych klientów.

Strony internetowe zostały zaprojektowane tak aby prezentowały pełne spektrum specjalizacji i doświadczeń firmy, zapewniając jednocześnie odwiedzającym intuicyjną nawigację.

Zmieniamy się by jeszcze lepiej odpowiadać na Państwa potrzeby. Zmieniamy się dla Państwa i dzięki Państwu.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu