Publikacje

j.s.t. i spółki komunalne

Ze względu na stałą obsługę prawną firmy konsultingowej Business Expert (www.businessexpert.pl), duża część prawników naszego zespołu jest dalece wyspecjalizowana w zagadnieniach związanych z prawem komunalnym. W szczególności świadczymy w tym zakresie takie usługi jak:

  • obsługa prawna podmiotów komunalnych (spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych) oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych,
  • doradztwo organizacyjno-prawne z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych,
  • przekształcenia spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych,
  • prywatyzacja spółek komunalnych (w tym negocjacje z inwestorami),
  • konsolidacja przedsiębiorstw (fuzje i przejęcia),
  • obsługa prawna procesów komunalizacji przedsiębiorstw i majątków,
  • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie przedsiębiorstw komunalnych,
  • reprezentowanie przedsiębiorstw komunalnych w postępowaniach antymonopolowych
  • uczestnictwo w charakterze doradczym w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
  • opracowywanie projektów uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego.

Nasza oferta prawna skierowana do podmiotów komunalnych jest wzbogacona o kompeksowe usługi doradcze, w tym o charakterze ekonomiczno-finansowym i rzeczoznawczym, świadczone przez naszego partnera Business Expert (z jego ofertą można się zapoznać -> tutaj).

Osoba kontaktowa: Zygmunt Jerzmanowski

Wybrane projekty więcej projektów
Wybrane publikacje więcej publikacji