Opłaty taryfowe niezgodne z ustawą?

01.06.2012 / Gospodarka komunalna

Czy opłaty taryfowe są niezgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Do takiego wniosku doszedł ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 13 grudnia 2011 r., sygn. II Kr 1567/11.

Wodociągi – Kanalizacja nr 6/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r., str. 34-35.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST