Zasady zlecania zadań spółkom przewozowym

14.08.2009 / Gospodarka komunalna

Samorządy na ogół zlecają zadania swoim spółkom przewozowym w trybie bezprzetargowym. Jednak nie zawsze jest to zgodne z prawem. Unia Europejska zezwala na zlecanie zadań bez przetargu tylko w określonych sytuacjach.

Gazeta Samorządu i Administracji nr 16/2009 z dnia 15 sierpnia 2009 r.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST