Egzekwowanie obowiązku podłączania nieruchomości do szamba

15.01.2010 / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Gmina ma narzędzia kontrolowania i skutecznego egzekwowania obowiązku odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości nawet wtedy, gdy na jej terenie nie ma sieci kanalizacyjnej.

Gazeta Samorządu i Administracji nr 2/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST