Gminy sprzedają wolniej

25.10.2010 / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

W dniu 25.10.2010 r. na łamach Rzeczpospolitej (str. B2) ukazał się artykuł Katarzyny Ostrowskiej pt. „Gminy sprzedają wolniej” z komentarzami Dyrektora d/s Organizacyjnych partnera Kancelarii – Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. – Kazimierza Łątkowskiego.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST