Jak naliczać rentę planistyczną

01.04.2010 / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Niewiele gmin korzysta z możliwości naliczania opłaty planistycznej dla tych nieruchomości, które w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zyskały na wartości. Analiza przepisów wskazuje jednak, że wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast i gmin, którzy nie naliczają takich opłat, mogą narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Gazeta Samorządu i Administracji nr 7/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r., str. 14-17.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST