Monografia: „Łączenie spółek komunalnych”

28.05.2011 / dr Jędrzej Jerzmanowski / Z życia Kancelarii

„Łączenie spółek prawa handlowego ma szansę stać się w niedługim czasie pierwszoplanową procedurą restrukturyzacyjną wśród spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”

W monograficznym numerze Wspólnoty nr 22/2011 z dnia 28 maja 2011 r. pt. „Łączenie spółek komunalnych” na stronach 6-23 ukazała się seria artykułów autorstwa Jędrzeja Jerzmanowskiego na temat połączeń spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatek monograficzny obejmuje następujące artykuły:

 • Konsolidacja w gospodarce komunalnej,
 • Fuzje komunalne ostatniego dziesięciolecia,
 • Korporacyjna procedura łączenia spółek,
 • Procedury: analityczna i samorządowa,
 • Plan połączenia spółek,
 • Rejestracja połączenia,
 • Łączenie spółek a prywatyzacja,
 • Przyszłość fuzji spółek komunalnych,
 • Wzory dokumentów związanych z procedurą połączeniową.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu