Monografia: „Likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych gminy”

29.05.2010 / Zygmunt Jerzmanowski / Z życia Kancelarii

Dodatek monograficzny pt. „Likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych gminy” obejmuje następujące artykuły:

 • Przekształcanie jednostek organizacyjnych – nie tylko obowiązek,
 • Formy organizacyjno-prawne,
 • Zasady funkcjonowania spółki prawa handlowego,
 • Procedury likwidacji i przekształceń,
 • Skutki prawne likwidacji zakładu budżetowego,
 • Wpływ przekształceń na stosunki pracownicze,
 • Wpływ przekształceń na sprawy podatkowe,
 • Wzory dokumentów związanych z likwidacją i przekształceniami gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych.

Wspólnota nr 22/2010 z dnia 29 maja 2010 r., str. 6-21.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu