Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

01.03.2012 / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

W artykule zaprezentowano niektóre zagadnienia poruszone w orzeczeniach sądów administracyjnych wydanych w związku z kwestionowaniem przez organy nadzoru lub indywidualnych odbiorców regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wodociągi – Kanalizacja nr 3/2012 z dnia 01 marca 2012 r., str. 26-27.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST