Słupsk i Kobylnica łączą wodociągi

22.10.2011 / Zygmunt Jerzmanowski / Z życia Kancelarii

Mija czas zachłyśnięcia się gmin samodzielnym prowadzeniem gospodarki komunalnej. Przybywa wątpliwości, czy można poprawnie wykonywać zadania w kontekście wymogów organizacyjno-inwestycyjnych i ekologicznych. Coraz częściej rozważane jest tworzenie międzygminnych, silnych ekonomicznie i sprawnych podmiotów – czyli w praktyce łączenie firm i konsolidacja gospodarek różnych gmin.

Wspólnota nr 43/2011 z dnia 22 października 2011 r., str. 36-37.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu