Zastosowanie art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

01.01.2012 / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Niniejszy artykuł stanowi próbę interpretacji art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w odniesieniu do stanów faktycznych, w których przewidziana tym przepisem procedura uchwalania cen i stawek opłat może znaleźć zastosowanie.

Wodociągi – Kanalizacja nr 1/2012 z dnia 01 stycznia 2012 r., str. 22-23.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST