Zastrzeżenia prezesa UOKiK

01.11.2011 / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Celem artykułu jest prezentacja wybranych postanowień umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zawieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami. Przy czym wybrano te klauzule umowne, które zakwestionowano podczas kontroli prowadzonych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wodociągi – Kanalizacja nr 11/2011 z dnia 01 listopada 2011 r., str. 34-35.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST