Perspektywy zmian form gospodarki komunalnej

13.02.2010 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna

Środki unijne to ważny impuls zmian w gospodarce komunalnej. Preferowaną formą organizacyjno-prawną ich beneficjentów są spółki kapitałowe, co powinno skutkować dalszymi przekształceniami samorządowych zakładów budżetowych.

Wspólnota nr 7/2010 z dnia 13 lutego 2010 r., str. 52-54.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST