Łączenie spółek gminnych

12.02.2011 / dr Jędrzej Jerzmanowski / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

O łączeniu spółek przesądza rachunek ekonomiczny i znana prawda, że duży może więcej”

Wspólnota nr 7/2011 z dnia 12 lutego 2011 r., str. 24-25.

Artykuł współautorstwa Jędrzeja Jerzmanowskiego i Zygmunta Jerzmanowskiego.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST