(Nie)ład korporacyjny w spółkach komunalnych

05.11.2011 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Istotnym elementem kształtowania stosunków między organami spółki komunalnej jest kompetencja do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu. Kwestia ta nie jest uregulowana całkowicie jednoznacznie, tak co do elementów wynagrodzenia, jak i organu, który to wynagrodzenie przyznaje.

Tę i szereg innych kwestii związanych z ładem korporacyjnym w spółkach komunalnych omawia Zygmunt Jerzmanowski.

Wspólnota nr 45/2011 z dnia 5 listopada 2011 r., str. 32-34.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST