Nowe formy gospodarki komunalnej

23.07.2009 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Ustawodawca systematycznie tworzy nowe możliwości prowadzenia gospodarki komunalnej odchodzące od omnipotencji gmin. Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak też nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji umożliwiają poważne zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki komunalnej.

Wspólnota nr 29/2009 z dnia 24 lipca 2009r., str.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST