Nowe prywatyzacje spółek komunalnych

15.01.2011 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Jelenia Góra i Krotoszyn zrobiły to. I osiągnęły sukces. Bardzo dobre efekty finansowe takich prywatyzacji i równoległa z nimi racjonalizacja gospodarki komunalnej powinny przekonywać do niej zdecydowanie więcej gmin, bo prywatyzacyjny diabeł nie jest taki straszny, jak go niektórzy malują.

Wspólnota nr 3/2011 z dnia 15 stycznia 2011 r., str. 56-57.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST