Pracownik w radzie nadzorczej spółki

07.04.2011 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

W ilu radach nadzorczych spółek, w których gmina posiada udziały, może zasiadać pracownik urzędu miejskiego posiadający upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza?

Wspólnota nr 15/2011 z dnia 5 listopada 2011 r., str. 39.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST