Prywatyzacyjne dylematy

16.07.2011 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Zaletą prywatyzacji komunalnej jest to, że odbywa się ona zgodnie z dobrymi, niekontrowersyjnymi przepisami obowiązującymi od ponad 20 lat. Ale i tutaj zdarzają się dylematy prawne nawet w tak prozaicznej sprawie, jak zbywanie akcji i udziałów.

Wspólnota nr 29/2011 z dnia 16 lipca 2011 r., str. 26-27.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST