Przychód i dochód z gospodarstwa rolnego ujawniany w oświadczeniu majątkowym należy ustalić z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym

27.05.2007 / Tymoteusz Płonka / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Gazeta Samorządu i Administracji nr 11/2007 z dnia 28 maja 2007 r.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST