Pułapki w umowach spółek

11.08.2012 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna, Z życia Kancelarii

Tworząc spółki prawa handlowego lub do nich przystępując, warto znać typowe uchybienia lub pułapki w zapisach umowy spółki, których przeoczenie może sprowadzić na gminę kłopoty.

Wspólnota nr 31-32/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r., str. 36-37.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST