Publikacje

Wodociągi i kanalizacja

Tytuł Data stworzenia Autor
PIT-8C w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej 01-02-2015 Mikołaj Jabłoński
Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego 01-01-2015 Łukasz Ciszewski
Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki 15-05-2014 Łukasz Ciszewski
Aport urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 01-11-2013 Mikołaj Jabłoński
Ulubieńcy UOKIK-u cz. II 01-10-2013 Łukasz Ciszewski
Ulubieńcy UOKIK-u cz. I 01-09-2013 Łukasz Ciszewski
Zaopatrzenie w wodę budynku wielolokalowego 01-06-2013 Michał Kościelak
Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c. 01-02-2013 Łukasz Ciszewski
Jak płacić za utrzymanie hydrantów? 08-09-2012 Łukasz Ciszewski
Nie można uchylać części taryfy 01-09-2012 Paweł Michalski
Opłaty taryfowe niezgodne z ustawą? 01-06-2012 Paweł Michalski
Przejmowanie urządzeń inwestorów prywatnych 01-05-2012 Tymoteusz Płonka
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 01-03-2012 Paweł Michalski
Raport UOKiK 01-02-2012 Tymoteusz Płonka
Zastosowanie art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 01-01-2012 Paweł Michalski
Zastrzeżenia prezesa UOKiK 01-11-2011 Paweł Michalski
Słupsk i Kobylnica łączą wodociągi 22-10-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Taryfy za wodę i ścieki 01-10-2011 Tymoteusz Płonka
Egzekwowanie obowiązku podłączania nieruchomości do szamba 15-01-2010 Paweł Michalski
Jak egzekwować obowiązek podłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 01-01-2010 Paweł Michalski